Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

7230 - Alkalisch laagveen

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
463
7230 - Alkalisch laagveen
Kalkmoeras (7230)
Jekervallei
+

Actueel: 0,1 ha (kennislacune, excl. Deelgebied 6)
Toename: 1 ha
Toename door omvorming in deelgebied 1 – Molenbeemd - Klein Membruggen (1 ha). Het habitattype komt hier in complex voor met de habitattypes 6410, 6510 en dotterbloemgraslanden (rbbhc).

Goed ontwikkeld alkalisch laagveen, dat niet aangerijkt wordt en dat maximaal doorstroomd wordt met mineraalrijk grondwater (drainage in omgeving minimaliseren). In ondiep grondwater voldoende lage concentraties fosfaat, ammonium en kalium.
Geen beschaduwing. Geen aanplant van populieren. Deze vegetaties mogen niet overstroomd worden met (vervuild) oppervlaktewater.
Vermijden van strooisellaag (maaibeheer).
Minimale bedekking met >70% sleutelsoorten (paddenrus, schubzegge, grote boterbloem).