Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

7220 - Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
505
7220 - Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)
Wingevallei
Water- en moerasvegetaties
=

De voorkomende relicten van kalktufbronnen behouden en beschermen in de Molendaalbeekvallei (deelgebied 14) en Meldertbos (deelgebied 16) en mogelijk ook in Zwarte en Koebos (deelgebieden 7 en 13), als daar aanwezig.

De kwaliteitsdoelstelling voor dit habitattype is een aangepaste grondwaterstand, een goede waterkwaliteit en minder (eutrofiërende) atmosferische deposities (volgens LSVI-normen).