Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

7220 - Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
462
7220 - Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)
Jekervallei
Boslandschap
=

Behoud van de actuele locaties in een goede staat van instandhouding.

Aanwezigheid van kalkafzettingen >100 m² met verschillende bronniveaus die ingebed liggen in andere habitattypes en gebufferd zijn tegen externe invloeden door de bescherming van hoger gelegen infiltratiegebieden. Voldoende hoge bodem-pH en oligo- tot mesotroof grondwater rijk aan Ca2+ en HCo3-.