Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

7210 - Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion davallianae

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
841
7210 - Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion davallianae
Galigaanvegetaties (7210)
Kleine Nete
=

Behoud van de actuele oppervlakte (1,6 ha).

Dit habitattype spoort samen met de doelstellingen voor het habitattype 7230.