7210 - Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion davallianae

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
752
7210 - Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion davallianae
Galigaanvegetaties (7210)
Demervallei
=/+

Toename huidige oppervlakte (ca. 0,75 ha) Galigaanmoeras in de Rosse Beemden (deelgebied 21) naar 1 ha.

Behoud van de bijzondere hydrologie. Kwaliteitsvereisten zijn o.m.: beperkte aanwezigheid boomopslag in de habitat; een natuurlijke hydrologie; voldoende voedselarme waterlichamen; afwezigheid van karperachtigen.