Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

7150 - Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
948
7150 - Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion
Mechelse Heide
=

Actueel komt het habitat voor in complex met de habitattypes 4010 en 7140.
Behoud actuele oppervlakte

Goed ontwikkelde slenken in veengronden met:
verwevenheid binnen het heidelandschap met pionierstadia
frequente aanwezigheid van meer dan 3 pioniersoorten
voldoende open plekken
natuurlijke hydrologie (‘s winters boven maaiveld)