7150 - Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
870
7150 - Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion
Zwarte Beek
=

Actueel: 5 ha
Behoud actuele oppervlakte in complex met habitattype 4010
Einddoel: 5 ha

Goed ontwikkelde slenken in veengronden met:

  • verwevenheid binnen het heidelandschap met pioniersstadia;
  • frequente aanwezigheid van meer dan 3 pioniersoorten;
  • voldoende open plekken;
  • natuurlijke hydrologie (s’ winters boven maaiveld).