Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

7150 - Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
692
7150 - Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion
Mangelbeek
=/+

Actueel: 2.58 ha.
Behoud actuele oppervlakte in complex met habitattype 4010 + lichte toename van 2 ha na vernatting.
Einddoel: 5 ha.

Goed ontwikkelde slenken in veengronden met:

  • verwevenheid binnen het heidelandschap met pionierstadia;
  • frequente aanwezigheid van meer dan 3 pioniersoorten ;
  • voldoende open plekken;
  • natuurlijke hydrologie (s’ winters boven maaiveld), die niet als plagplekken van natte heide te beschouwen zijn.