Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

7150 - Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
626
7150 - Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion
Schietvelden
Heidelandschap (Schietvelden)
+

Actuele oppervlakte 3 ha. Behoud en herstel van periodiek overstroomde zandige oevers van sommige vennen. Toename van de oppervlakte met ca. 5 ha door omvorming in samenhang met de toename van de oppervlakte natte heide (zie doelen voor habitat 4010).

Herstel van de lokale hydrologie (stijghoogte van het grondwater).
Herstel van open oeverzones voor de vestiging van het habitattype.