Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

7140 - Overgangs- en trilveen, subtype 7140_oli - oligotroof en zuur overgangsveen (in relatie met hoogveenvegetaties en natte heide)

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
854
7140 - Overgangs- en trilveen, subtype 7140_oli - oligotroof en zuur overgangsveen (in relatie met hoogveenvegetaties en natte heide)
Zwarte Beek
=

Actueel: 3 ha
Behoud actuele oppervlakte
Einddoel: 3 ha

Goed ontwikkeld zuur overgangsveen met:

  • aanwezigheid van hoogveenontwikkeling, met een veenmoslaag van > 50% en hoge bedekking van de sleutelsoorten;
  • beperkte boomopslag (
  • beperkte vergrassing met pijpestrootje (
  • natuurlijke hydrologie met permanente grondwatertafel rond maaiveldniveau (GHG range 15 cm –mv / 0 cm +mv en GLG > 25 cm -mv, amplitude 25 cm);
  • oligotroof grondwater, met lage conductiviteit en voldoende lage waardes voor NO3-N en Po4-P;
  • beperkte strooisellaag met een bedekking van
  • buffering tegen externe invloed.