7140 - Overgangs- en trilveen, subtype 7140_oli - oligotroof en zuur overgangsveen

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
846
7140 - Overgangs- en trilveen, subtype 7140_oli - oligotroof en zuur overgangsveen
Kleine Nete
+

Toename met 1 ha door omvorming in de Ronde Put (deelgebied 5)

Belangrijkste doelen zijn:

  • oligotroof grondwater, met lage conductiviteit en voldoende lage waardes voor NO3-N en Po4-P
  • drijflaag en veenmoslaag > 50 %
  • Hoogveenontwikkeling aanwezig
  • > 4 sleutelsoorten met > 70 % bedekking

Gebufferd tegen externe invloeden en gelegen in een open moeras. Voorkomen van Gentiaanblauwtje en Gevlekte witsnuitlibel als kwaliteitsindicator.