7140 - Overgangs- en trilveen, subtype 7140_meso - mineraalarm circumneutraal overgangsveen kleine zeggenvegetaties

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
881
7140 - Overgangs- en trilveen, subtype 7140_meso - mineraalarm circumneutraal overgangsveen kleine zeggenvegetaties
Zwarte Beek
Dommel en Bolisserbeek
+

Actueel: 0 ha + 25 ha toename door omvorming
Einddoel: 25 ha

Goed ontwikkelde laagveenvegetaties met:

  • natuurlijke hydrologie met grondwaterstanden schommelend rond het maaiveld;
  • minder dan 10% boom-of struikopslag in het habitat;
  • 5 sleutelsoorten met een bedekking van minstens 70% en minder dan 10% structuurschade door vertrappeling;
  • buffering tegen externe invloeden;
  • inbedding in matrix van soortenrijke graslanden en regionale belangrijke biotopen.