Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

7140 - Overgangs- en trilveen, subtype 7140_meso – Basenrijk trilveen

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
838
7140 - Overgangs- en trilveen, subtype 7140_meso – Basenrijk trilveen
Kleine Nete
+

Toename van de bestaande oppervlakte van 11 ha tot een oppervlakte van 17 ha door omvorming van 6 ha. De beste mogelijkheden voor de ontwikkeling van dit habitattype liggen in deelgebieden 2, 10 en 11.

Bereiken van de goede ecologische toestand van oppervlaktewaterlichamen zoals geformuleerd bij HT 3150. Een voldoende goede waterkwaliteit is nodig om de verlandingsprocessen optimaal te laten verlopen. Een geschikte waterhuishouding, een voldoende aanvoer van grondwater en een beter inwendig beheer leiden hiertoe.