Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

7140 - Overgangs- en trilveen

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
594
7140 - Overgangs- en trilveen
Zandig Vlaanderen West
Beekvalleien en graslanden
+

Actueel: Doel: toename naar 6 ha door omvorming van het subtype mesotroof overgangsveen, in deelgebied 9 Vallei van de Zuidleie door herstel van moerasecotopen en natuurlijke hydrologie (o.a. te realiseren in combinatie met herstel van 3150: oude meanders van de Zuidleie), zodat robuustere oppervlakten ontstaan met de aanwezigheid van habitattypische fauna en flora. Overige deelgebieden: lokaal toestaan of stimuleren van veenvorming in oeverzones van oligotrofe plassen binnen de SBZ (oligotroof subtype met veenmossen).

Goede tot voldoende staat van instandhouding, waarbij de storingsindicatoren minstens in voldoende staat verkeren.