7140 - Overgangs- en trilveen

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
909
7140 - Overgangs- en trilveen
De Maten
Heidelandschap
+

Doeloppervlakte van 5 ha door herstel actueel habitat

Kwaliteitsvereisten zijn o.m.:

  • beperkte aanwezigheid boomopslag in de habitat;
  • een natuurlijke hydrologie;
  • voldoende voedselarme waterlichamen.