7140 - Overgangs- en trilveen

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
774
7140 - Overgangs- en trilveen
Polders
=/+

Actueel: 1,5 ha, waarvan de helft binnen SBZ-H, overige helft binnen SBZ-V.
Doel: behoud van de actuele oppervlakte, zowel binnen SBZ-H als SBZ-V.

Goede staat van instandhouding van de actuele habitatvlekken, waarbij voldaan wordt aan volgende kwaliteit:

  • geschikte grondwaterstanden;
  • beperkte atmosferische N depositie;
  • goede staat van de indicatoren habitatstructuur, verstoring en vegetatie.