7140 - Overgangs- en trilveen

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
461
7140 - Overgangs- en trilveen
Jekervallei
+

Actueel: 0-0,1 ha (kennislacune)
Toename naar 3 ha
Toename door omvorming van niet-habitatwaardig habitat, rbb’s of 6430.

geen doel

Geen doelstelling