7140 - Overgangs- en trilveen

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
401
7140 - Overgangs- en trilveen
Bosbeekvallei
Beekdallandschap
+

Actueel komt er ongeveer 2 ha voor. Hier is een toename door omvorming voorzien van 10 ha tot een totaal van 12 ha.

Globaal wordt een voldoende tot goede LSVI nagestreefd. Natuurlijke hydrologie, voldoende voedselarme waterlichamen, beperkte aanwezigheid bomen (70% kennen, met slechts zeer plaatselijk verruiging (