6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), subtype Glanshavergraslanden (Arrhenaterion)

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
549
6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), subtype Glanshavergraslanden (Arrhenaterion)
Vlaamse Ardennen
+

Actueel: 24 ha
Doel: + 96 ha. Plaatselijk herstel van samenhangende hooiland- en moerascomplexen met hoge faunawaarde.

Zie doelen habitattype 6430, met een goede staat met betrekking tot aantal en bedekking van sleutelsoorten.