Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), subtype 6510_huk - kalkrijk kamgrasland en 6510_hus glanshaverhooilanden

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
389
6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), subtype 6510_huk - kalkrijk kamgrasland en 6510_hus glanshaverhooilanden
Maasvallei
Rivierlandschap
=

Actueel: 64 ha in deelgebieden 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13.
Doel : toename van 63 ha in de deelgebieden 1, 8 en 9, 12, 4 en 3, met richtwaarde voor uitbreiding 33 ha. Hiervan is 1 ha in functie van leefgebied Boomkikker in deelgebied 9. Hiervan is 44 ha in functie van leefgebied kwartelkoning in deelgebieden 12, 4 en 3.
Einddoel: 127 ha

Goed ontwikkelde schrale vegetaties, gekenmerkt door grote samenhangende oppervlakten:

  • graslanden die niet aangerijkt worden, niet behandeld worden met herbiciden, en gebufferd zijn tegen externe invloeden.
  • hoge grassen, middelhoge en lage grassen zijn gelijkmatig aanwezig met een frequentie en bedekking van sleutelsoorten >70% door te maaien
  • lemige tot zandlemige bodem
  • occasionele overstromingen
  • minstens 7 sleutelsoorten aanwezig
  • minder dan 10% verruiging
  • oude gerijpte permanente graslanden zijn van belang