6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), Hn en Ha en 6510 glanshaverhooiland

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
900
6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), Hn en Ha en 6510 glanshaverhooiland
Zoniënwoud
Zoniënwoud
+

Toename van de actuele 8 ha naar 55 ha (toename met 29 ha 6230; 17 ha 6510)
Eén grote habitatvlek creëren in de grote renbaan van Groenendaal.(Ha en Hu) Voor een goede kwaliteit op vlak van fauna: bij voorkeur habitatvlekken > 30 ha. In de Koninklijke schenking en de Corneliusdelle wordt het habitat zoveel mogelijk vlakdekkend hersteld. Plaatselijk is een droog heischraal grasland (Hn) mogelijk.

Verbeteren van de habitatkwaliteit door het instellen van een gericht beheer:

  • terugdringen voedselrijkdom, verbossing, verruiging (inc. Adelaarsvaren
  • het vergroten van de habitatvlekken en het creëren van natuurlijke gradiëntrijke situaties.
  • verbindingen tussen open plekken creëren.
  • ontwikkelen van mantelzoom- vegetatie op de bosrandzone.

Bij het herstel van deze habitats zal ook aandacht gaan naar het gebruik ervan door vogels. Het verhogen van de insectenrijkdom binnen deze habitats is een belangrijke doelstelling. Zowel voor de insecten an sich, als voor zeldzame soorten die insecten als voedselbron hebben, zoals de vleermuizen en vogels.