6430 - Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones, subtype nitrofiele boszomen met minder algemene plantensoorten

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
458
6430 - Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones, subtype nitrofiele boszomen met minder algemene plantensoorten
Jekervallei
Boslandschap
+

¼ van de bosranden (9160, 91E0) ontwikkelen als goed ontwikkelde boszomen.

Voldoende tot goede staat van instandhouding, met zoomvegetaties van meer dan 5 meter breedte (mantel-zoom samen minimum 10m). De vegetatie heeft geleidelijke overgangen van grazige en kruidige delen (met beperkte strooiselophoging), die aansluiten op de mantel (struwelen) van het aangrenzende bos.