6430 - Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
772
6430 - Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones
Polders
=/+

Actueel: 28 ha, waarvan ca. 20 ha subtype rietlanden met Heemst
Doel: behoud van de actuele oppervlakte.

Goede staat van de indicatoren habitatstructuur, verstoring en vegetatie.