Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

6430 - Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
577
6430 - Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones
West-Vlaams Heuvelland
Boslandschap
+

Actuele oppervlakte: 5 ha
Behoud van de aanwezige ruigtes, vnl. in beekvalleien in mozaïek met dotterhooiland en broekbos. Doel is de toename van natte ruigte en mantel-zoomvegetaties tot 15 ha.

Kwaliteitsverbetering van bestaande natte ruigtes door aangepaste waterhuishouding (waterkwaliteit en waterkwantiteit) en geschikt beheer. Vnl. verruiging en vergrassing zijn knelpunten. Verschillende percelen waar actueel natte ruigte voorkomt zijn ontstaan uit graslanden die spontaan verbosten i.f.v. bosuitbreiding, vnl. in deelgebied BE2500003-1. Deze percelen zullen verder evolueren naar boshabitats. Voldoende aandacht voor behoud op lange termijn van natte ruigte en mantel-zoomvegetaties is vereist.