Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

6430 - Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones, subtype natte ruigte

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
548
6430 - Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones, subtype natte ruigte
Vlaamse Ardennen
+

Actueel: 108 ha
Doel: + 32 ha. Plaatselijk herstel van samenhangende hooiland- en moerascomplexen met hoge faunawaarde.

Goede staat van instandhouding in “grote grasland- en moeraskernen” (voor selectie deelgebieden, zie inleidende tekst Landschap: Bocagelandschap met grasland- en moerasvegetaties).
Voldoende tot goede staat van instandhouding in kleinere kernen, met een goede staat met betrekking tot vergrassing.