Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (EU-Molinion), subtype blauwgrasland

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
482
6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (EU-Molinion), subtype blauwgrasland
Blauwgraslanden (6410)
Overgang Kempen-Haspengouw
+

Actueel: 1 ha
Toename: 0,5 ha
Toekomstig: 1,5 ha
Doel: Toename met 0,5 ha door omvorming van bos/grasland in natuurbeheer op de hellingen in het zuiden van het Noterbos op plaatsen met uittredend kwel (deelgebied 5 – Munsterbos, Bekembeemden, Noterbos).

Behouden van de natuurlijke waterhuishouding (kwantitatief en kwalitatief) en gericht verschralend hooilandbeheer. Buffering en tegengaan van beschaduwing door struik- en boomopslag (kappen).