Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (EU-Molinion)

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
454
6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (EU-Molinion)
Blauwgraslanden (6410)
Jekervallei
+

Actueel: 0,1 (kennishiaat, enkel deelgebied 6)
Toename naar 1 ha
Toename door omvorming van niet-habitatwaardig habitat, rbb’s of 6430.

De habitat bestaat uit mesotrofe graslanden met een vegetatie 30% en, indien aanwezig heeft de strooisellaag en de verruiging een bedekking