Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa), subtype 6230_ha - Soortenrijke graslanden van het struisgrasverbond

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
478
6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa), subtype 6230_ha - Soortenrijke graslanden van het struisgrasverbond
Overgang Kempen-Haspengouw
+

Actueel: 0,4 ha
Toename: 1,5 ha
Toekomstig: 1,9 ha
Doel: Toename met 1,5ha door omvorming van naaldhout in deelgebied 5 – Munsterbos, Bekembeemden, Noterbos (zowel in het Munsterbos als op leembodems in het Domeinbos Groenendaal).
Toenamevan dit habitattype kan daarnaast gerealiseerd worden door open plekken te creëren in droge loofbossen (9120, 9190).

  • Realiseren van een goede staat van instandhouding door het nastreven van
  • Versterking door aanleg van zonbeschenen open plekken in de droge loofbostypes (9120/9190).