Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa), subtype droog heischraal grasland

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
452
6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa), subtype droog heischraal grasland
Jekervallei
+

Actueel: 0,15 ha
Toename naar 1 ha (alle subtypes samen)
Toename door omvorming in deelgebied 7, in een mozaïek met de grote kern van blauwgraslanden (6410).

Het habitattype moet een korte vegetatie bevatten (30% van de sleutelsoorten en