Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa), subtype 6230_hn - Droge heischrale graslanden en 6230_ha soortenrijke struisgraslanden

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
953
6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa), subtype 6230_hn - Droge heischrale graslanden en 6230_ha soortenrijke struisgraslanden
Mechelse Heide
+

Actueel: 10 ha (5.6 ha 6230_ha en 4.4 ha 6230_hn)
Behoud actuele oppervlakte met een belangrijke kwaliteitsverbetering + 4 ha 6230_hn in de wegberm langs de Jozef Smeetslaan en aansluitend boven de leiding en 2 ha 6230_ha door omvorming vanuit sparaanplant aansluitend op actuele oppervlakte.
Einddoel: 16 ha

Goed ontwikkeld droog heischraal grasland met:
Korte vegetatie ( 30% van de sleutelsoorten en Buffering tegen externe invloeden
Herstel bodems tot gewenst trofieniveau
Zonbeschenen en weinig tot geen strooisellaag