Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

5130 - Juniperus communis-formaties in heidevelden of op kalkgrasland, subtype variant: jeneverbesstruweel in heide

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
475
5130 - Juniperus communis-formaties in heidevelden of op kalkgrasland, subtype variant: jeneverbesstruweel in heide
Jeneverbesstruweel (5130)
Overgang Kempen-Haspengouw
+

Actueel: 3 ha
Toename: 4 ha
Toekomstig: 7 ha
Doel: Toename door omvorming van naaldbos in deelgebied 7 – Hesselberg, Alvorkuil, Dieleberg en deelgebied 8 – Vallei van de Bezoensbeek.

Realiseren van een goede kwaliteit door intensief beheer gericht op natuurlijke verjonging en op het terugdringen van boom- en struikopslag. Dit is essentieel om op lange termijn een duurzame populatie te handhaven. Het open houden van de vegetatie zal kansen bieden voor droge Europese heide om zich te ontwikkelen.