Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

5130 - Juniperus communis-formaties in heidevelden of op kalkgrasland, subtype 5130_hei variant jeneverbesstruweel in heide

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
879
5130 - Juniperus communis-formaties in heidevelden of op kalkgrasland, subtype 5130_hei variant jeneverbesstruweel in heide
Jeneverbesstruweel (5130)
Zwarte Beek
=

Actueel: Behoud actuele oppervlakte

Populatie jeneverbes die zich voldoende verjongt om op lange termijn een duurzame populatie te handhaven voorkomend in het open heide landschap en beekdalen (Spiekelspade).