4030 - Droge Europese heide

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
944
4030 - Droge Europese heide
Droge heide (4030)
Mechelse Heide
+

Actueel: 833.5 ha
Behoud actuele oppervlakte + 60 ha door omvorming.
Einddoel: 893.5 ha

Goed ontwikkelde droge heide vegetaties met:
aanwezigheid van alle ouderdomstadia van struikhei
beperkte boomopslag (beperkte vergrassing met pijpenstrootje, bochtige smele (hoge soortenrijkdom
Er dient speciaal aandacht geschonken te worden aan het bremrijke subtype van droge heide dat typisch is voor de Hoge Kempen.