Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

4030 - Droge Europese heide

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
474
4030 - Droge Europese heide
Droge heide (4030)
Taluds van het Albertkanaal
=

Actueel: max. 1 ha
Toename: 0 ha
Toekomstig: max1 ha
Doel: Behoud oppervlakte 4030 op de profielloze, zandige tot grindhoudende bodems in de omgeving van de brug van Eigenbilzen en van de brug van Veldwezelt (deelgebied 4 – Taluds van Albertkanaal tussen Eigenbilzen en Veldwezelt).
Behoud van droge heide (4030) in mozaïek met Buntgrasverbond (2330_bu) op de zuidgerichte helling in deelgebied 4 – Taluds van Albertkanaal tussen Eigenbilzen en Veldwezelt.

Zo beperkt mogelijke boomopslag (kappen) en buffering tegen eutrofiëring. Creëren van gevarieerde ouderdom van struikheide in psammofiele heide door beheermatregelen.