4030 - Droge Europese heide

maandag, 22 december, 2014 - 14:45
893
4030 - Droge Europese heide
Droge heide (4030)
Zwarte Beek
Vallei van de Grote Nete
=

Actueel: 6 ha
Behoud actuele oppervlakte + toename van 24 ha
Einddoel: 30 ha

Goed ontwikkelde droge heide vegetaties met:

 

  • aanwezigheid van alle ouderdomstadia van struikhei;
  • beperkte boomopslag (max. 20%);
  • beperkte vergrassing met pijpestrootje, bochtige smele (30%);
  • hoge soortenrijkdom;
  • buffering tegen externe invloeden;
  • inbedding in matrix van soortenrijke graslanden en regionale belangrijke biotopen.