4030 - Droge Europese heide

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
887
4030 - Droge Europese heide
Droge heide (4030)
Zwarte Beek
Dommel en Bolisserbeek
+

Actueel: 6 ha
Behoud actuele oppervlakte + toename van 53 ha, waarvan 30 ha door uitbreiding voor leefgebied gladde slang
Einddoel: 59 ha

Goed ontwikkelde droge heidevegetatie met:

  • hoge structuurrijkdom met aanwezigheid van alle ouderdomsstadia (van pionier- tot degeneratiestadium);
  • beperkt aandeel Pijpenstrootje (
  • zo beperkt mogelijke verbossingsgraad (
  • buffering tegen externe invloeden;
  • inbedding in matrix van soortenrijke graslanden en regionale belangrijke biotopen.