Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

4030 - Droge Europese heide

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
861
4030 - Droge Europese heide
Droge heide (4030)
Zwarte Beek
+

Actueel: 2 ha
Behoud actuele oppervlakte + toename van 60 ha. Einddoel: 62 ha.

Goed ontwikkelde droge heide vegetaties met:

  • aanwezigheid van alle ouderdomstadia van struikhei;
  • beperkte boomopslag (
  • beperkte vergrassing met pijpestrootje, bochtige smele (
  • hoge soortenrijkdom.