4030 - Droge Europese heide

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
823
4030 - Droge Europese heide
Droge heide (4030)
Kleine Nete
+

Toename van de bestaande oppervlakte van 13 ha in SBZ-H en 15 ha in SBZ-V met een oppervlakte van 3 ha door omvorming tot een totale oppervlakte van 31 ha.

Er wordt een voldoende tot goede SVI nagestreefd. Belangrijkste doelen zijn:

Alle ouderdomsstadia van struikhei (van pionier tot degeneratiestadium) aanwezig.
Voorkomen van Gladde slang en Veldkrekel als kwaliteitsindicatoren.