4010 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
945
4010 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
Vochtige tot natte heide (4010)
Mechelse Heide
+

Actueel: 100 ha
Behoud actuele oppervlakte + 28 ha door omvorming: + 17 ha tussen de wetenschappelijke zone en groeve berg, +4 ha ten zuiden en westen van het slaaphuiscomplex en + 5 ha tussen en aansluitend op de actuele oppervlakten in het Asbroek en Neerharerheide.
Einddoel: 128 ha

Goed ontwikkelde vochtige heide vegetaties:
aanwezigheid van lokaal frequente veenmoslaag en meer dan 1 veenmossoort
beperkte boomopslag (beperkte vergrassing met pijpenstrootje (natuurlijke hydrologie (GHG: 20 cm-mv en 0(5) cm +mv, GLG 60-70 cm –mv, amplitude oligotroof grondwater, met lage conductiviteit en voldoende lage waardes voor NO3-N en Po4-P buffering tegen externe invloeden