Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

4010 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
868
4010 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
Vochtige tot natte heide (4010)
Zwarte Beek
+

Actueel: 260 ha
Behoud actuele oppervlakte + toename 14 ha door omvorming
Einddoel: 274 ha

Goed ontwikkelde vochtige heide vegetaties met:

  • aanwezigheid van lokaal frequente veenmoslaag en meer dan 1 veenmossoort;
  • beperkte boomopslag (
  • beperkte vergrassing met pijpestrootje (
  • natuurlijke hydrologie (GHG: 20 cm-mv en 0(5) cm +mv, GLG 60-70 cm –mv, amplitude
  • oligotroof grondwater, met lage conductiviteit en voldoende lage waardes voor NO3-N en Po4-P;
  • buffering tegen externe invloeden.