Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

4010_7150 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix en Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
647
4010_7150 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix en Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion
Het Blak
Heidelandschap
+

Actuele oppervlakte is 10 ha.
Doelstelling is toename met 25 ha tot een totale oppervlakte van 35 ha. Toename (middels omvorming) wordt gezocht binnen deelgebied 2a (Lage heide-Abtsheide) deelgebied 2b Hoge Bergen-Ekstergoor en deelgebied 5 Klokkeven-Volharding .

Kwalitatief goed ontwikkelde heidegebieden: beperkte boomopslag, aandeel pijpenstrootje beperkt en pioniersstadia aanwezig (=habitattype 7150). Behoud van de bestaande goede lokale staat van instandhouding in de Duivelskuil (deelgebied 2c) en De Bonte Klepper (deelgebied 5).