3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
619
3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition
Schietvelden
geen doel

Actueel niet aanwezig. Gezien de oligotrofe abiotische omstandigheden zijn er geen potenties aanwezig.

geen doel

Geen doelstelling