Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
600
3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition
Zandig Vlaanderen Oost
+

Actueel : relicten
Doel : Geen oppervlaktedoelstelling. Het terug voorkomen van het habitattype wordt nagestreefd.

Behoud begeleidende soorten / streven naar sleutelsoorten van habitattype, zodat habitattype terug voorkomt in SBZ.