Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

3140 - Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
842
3140 - Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties
Kleine Nete
=

Behoud van de bestaande habitats (20 ha) in deelgebieden 2, 3 en 13.

Bereiken van goede waterkwaliteit en bereiken van goede ecologische toestand in alle oppervlaktewaterlichamen:
- voldoet aan de milieukwaliteitsnormen oppervlaktewater
- invasieve exoten in alle vijvers - eutrofiëringsindicatoren in alle vijvers