Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

3140 - Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
618
3140 - Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties
Schietvelden
geen doel

Huidig voorkomen berust op antropogene invloed. Gezien de oligotrofe abiotische omstandigheden zijn er geen potenties aanwezig.

geen doel

Geen doelstelling