Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

3140 - Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
530
3140 - Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties
Valleigebied Kampenhout
Water- en moerasvegetaties
+

Behoud van de huidige 4,5 ha in Torfbroek (deelgebied 3) en van de 0,2 ha in Silsom- en Floordambos (deelgebieden 5b en 1) en een pleksgewijze oppervlaktetoename van 2 ha via omvorming in de vermelde deelgebieden.

De huidige goede staat van instandhouding (in Torfbroek – deelgebied 3) moet minstens behouden blijven, maar vnl. in deelgebieden 1 en 5 wordt als extra kwaliteitsdoel gesteld: sliblaag beperken in het voordeel van de kranswiervegetaties.