Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

3110 - Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia uniflora)

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
700
3110 - Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia uniflora)
+

Actueel 0.2 ha
Behoud actuele oppervlakte met een toename van 6 ha op 3 vennen waar het habitat in het, recente, verleden nog tot uiting kwam.

Bodem van de vijvers is zandig en grotendeels vrij van slib en organisch sediment. Het water is helder en bevat een totaal fosfor

Om windwerking toe te laten is het open houden van de dijken van belang.