Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

2330 - Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
615
2330 - Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen
Schietvelden
Heidelandschap (Schietvelden)
=

Actuele oppervlakte: 2 ha (verder sterk verweven met habitattype 2310).
Locaties waar het habitattype in wisselwerking met habitattype 2310 behouden moet blijven zijn: Groot Schietveld, omgeving Huikven (beperkt), Klein Schietveld duinengebied en achter Munitiedepot. Brandwegen zijn een belangrijke groeiplaats voor het subtype Dwerghaververbond. Het open karakter van de brandwegen dient hiervoor behouden te blijven.

=

Behoud van de aanwezige vegetaties, in wisselwerking met habitattype 2310. Behoud van de aanwezige vegetaties van het subtype Dwerghaververbond op brandwegen en andere open zandige plekken die geen duinzand zijn. Duurzame populaties van volgende habitattypische soorten in beide deelgebieden: Boomleeuwerik, Nachtzwaluw, Roodborsttapuit, Boompieper, Levendbarende hagedis, Rugstreeppad (landhabitat), Heivlinder, Groene zandloopkever