2310_2330 - Psammofiele heide met Calluna- en Genistasoorten en Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
826
2310_2330 - Psammofiele heide met Calluna- en Genistasoorten en Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen
Kleine Nete
+

Toename van de bestaande oppervlakte van 109 ha met een oppervlakte van 255 ha (waarvan minimaal 44 ha omvorming) tot een totaaloppervlakte van 364 ha.
Hiervan is één kern > 75 ha (Deelgebied 13 – gladde slang), één kern > 50 ha (Deelgebied 1) en één kern > 15 ha (Deelgebied 10).

Er wordt een voldoende tot goede SVI nagestreefd. Belangrijkste doelen zijn:

  • Vergrassing
  • Verbossing
  • invasieve exoten
  • Naakte bodem > 10 %
  • (Korst)mosvegetaties > 10 %
  • Voldoende aantal sleutelsoorten en successiestadia

Aanwezigheid van één aaneengesloten landduinencomplex waarbij de verschillende typische successiestadia en voldoende dynamiek (proces van zandverstuiving) voorkomt:
Behoud van de zandvlakte (40 ha) in Lommel ten behoeve van zandverstuiving (2330).
Voorkomen van Gladde slang en dagvlindersoorten zoals de Heivlinder als kwaliteitsindicatoren.