2310_2330 - Psammofiele heide met Calluna- en Genistasoorten en Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
929
2310_2330 - Psammofiele heide met Calluna- en Genistasoorten en Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen
Zeeschelde (SIGMA)
IHD-Zeeschelde - wetlands
+

Actueel: 4.5 ha buiten de natuurontwikkelingsgebieden van het Sigmaplan (volledig in SBZ-H BE2300006).
Doel: + 26 ha door omvorming (12 ha) en effectieve uitbreiding (14 ha) (volledig in SBZ-H BE2300006).

Doel: Maximaal 10 % verbossing en 30 % vergrassing.
Aanwezigheid van kale bodem.
Afname van de atmosferische depositie van stikstof.